Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Dolnej Wsi 74., którego reprezentuje dyrektor Tomasz Ocieczek

Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Beata Lemczak

biuro@gzaz.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianie osób niepełnosprawnych
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
1) Dostawca oprogramowania.
2) Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3) Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej.
4) Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

Okres przechowywania danych osobowych
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 7.
Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
4) cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęGliwicki Zakład Aktywności Zawodowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Ocieczek
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:12:00
Informację wprowadził do BIPTomasz Ocieczek
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:12:00
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1AktualizacjaTomasz Ocieczek2020-09-14 20:02:38